Stingray 205 SVB/ 207 SVC Swim Platform

Stingray | 205 SVB/ 207 SVC | 1985-1989