Thompson 270 Daytona Swim Platform

Thompson | 270 Daytona | 1998